W JAKICH WARUNKACH STOSUJE SIĘ MODAFINIL

Modafinil jest stosowany w przypadku wielu chorób, w celu poprawy ogólnego stanu pacjenta, zwiększenia napięcia ciała, poprawy pamięci i jakości procesu myślenia. Dane dotyczące stosowania leku Modafinil jako leczenia różnych schorzeń są stale aktualizowane.

Wymierne korzyści ze stosowania Modafinilu

Jedną z wielkich zalet Modafinilu jest jego niska tolerancja w porównaniu z innymi stymulantami. Z tego powodu została bezpiecznie zastosowana w szerokim zakresie chorób i dolegliwości.

Jeśli osoba zdrowa lub osoba z chorobą przewlekłą zażyje Modafinil po raz pierwszy, nie ma absolutnie żadnego uzależnienia.

Jeśli Modafinil jest następnie przyjmowany przez dłuższy okres czasu, istnieje niski lub nie uzależniający próg.

Podobnie jak w przypadku innych leków, każdy organizm inaczej reaguje na Modafinil.

Czy Modafinil jest lekiem?

Modafinil nie jest narkotykiem i może być stosowany przy zaburzeniach neurologicznych i innych. Poznaj cenę Modafinilu w naszej aptece internetowej.

Narkolepsja i Modafinil

Modafinil jest stosowany jako lek leczniczy u pacjentów cierpiących na różne zaburzenia snu, szczególnie w przypadku zdiagnozowanej hipersomnii, gdzie pacjent ma nadmierną potrzebę snu.
Modafinil pomaga tym pacjentom zachować przytomność w ciągu dnia, dzięki czemu mogą oni prowadzić pełne życie.

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego

Bezdech senny jest zaburzeniem snu i stanowi element diagnostyki narkolepsji. Modafinil pomaga pacjentom z bezdechem sennym uniknąć senności i zmęczenia w ciągu dnia.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych narkoleptyków, Modafinil pomaga poprawić postrzeganie informacji, pamięć i reakcje.

Depresja i choroba dwubiegunowa

Modafinil jest lekiem przeznaczonym do poprawy ogólnego samopoczucia u pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi.

W szczególności jego wysoka skuteczność spowodowała, że znalazł zastosowanie w leczeniu depresji i zaburzeń dwubiegunowych.

Zaobserwowano, że zmęczenie i niepokój, które są częste w okresie depresji, ulegają znacznemu zmniejszeniu podczas przyjmowania leku.

Depresja i Modafinil

Czy Modafinil może być stosowany w przypadku depresji? Tak, lek może złagodzić stan pacjenta poprzez zmniejszenie lęku i innych objawów.

Modafinil a choroba Parkinsona

Modafinil był stosowany w terapii złożonej w leczeniu choroby Parkinsona u wielu pacjentów. Zaobserwowano ogólną poprawę zdolności poznawczych pacjentów oraz zwiększenie napięcia ciała.

Modafinil nie jest zatwierdzonym lekiem w leczeniu choroby Parkinsona, ale może być stosowany jako lek wspomagający według uznania lekarza prowadzącego.

Modafinil a uzależnienie od leków

Istnieją dowody, że Modafinil był stosowany jako lek wspomagający w leczeniu uzależnienia od kokainy. U pacjentów przyjmujących lek Modafinil zgłaszano dłuższe okresy nieużywania narkotyków.

Modafinil jest nadal przedmiotem badań w tym zakresie jako kompleksowe postępowanie terapeutyczne.

Marskość wątroby i modafinil

Modafinil był stosowany w leczeniu zmęczenia i senności u pacjentów z żółciową marskością wątroby.

Cukrzyca i modafinil

Istniały doniesienia o przyjmowaniu leku Modafinil z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Pacjenci, którzy przyjmowali Modafinil, zauważyli wzrost napięcia ciała i ogólną poprawę samopoczucia.

Stosowanie modafinilu po chemioterapii

Opisywano stosowanie modafinilu u pacjentów leczonych z powodu nowotworów po chemioterapii.

Zgłaszano poprawę w zakresie pamięci, słuchu, mowy i ogólnego tonu.

Stwardnienie rozsiane i modafinil

Modafinil nie został zatwierdzony do leczenia stwardnienia rozsianego, ale istnieją informacje na temat jego stosowania w tej chorobie.

Średnia dawka 200 mg na początku dnia zmniejszała zmęczenie neurologiczne i umożliwiała pacjentom skuteczniejsze radzenie sobie w ciągu dnia.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Chociaż eksperymentalne zastosowanie Modafinilu w ADHD zakończyło się sukcesem, nie został on zatwierdzony do stosowania u pacjentów z ADHD.

Modafinil u osób zdrowych

Modafinil może być przyjmowany nie tylko przez pacjentów z przewlekłymi chorobami neurologicznymi i innymi.

Zdrowe osoby dorosłe mogą stosować Modafinil w celu poprawy sprawności fizycznej, pamięci i inteligencji oraz w celu złagodzenia zmęczenia i senności, gdy muszą kontynuować pracę lub naukę.